SPEEDY DREAM - BORDER COLLIE - BORDER KOLIE - CHOVATELSKÁ STANICE - ŠTĚŇATA - bcccz.cz

NEMOCI BOC

PRA - PROGRESSIVE RETINAL ATROPHY

Při onemocnění touto nemocí dochází k odumírání světločivých buněk vystílajících oční kouli. PRA je podobně jako CEA dědičné onemocnění. Jelikož pro tuto nemoc nejsou nejsou zatím k dispozici testy DNA, je nutné každého chovného jedince pravidelně klinicky vyšetřovat na specializovaném pracovišti.

Četnost vyšetření:

pes - každé 2 roky

fena - každé 3 roky

Seznam specializovaných pracovišť

MVDr. Jiří Beránek, Husova 1747, Pardubice
466 262 914
603 272 796
MVDr. Pavla Trnková, Fillova 14, Brno
548 520 099
604 824 924
MVDr. Petr Raušer, Trávníky 28, Brno
603 857 693
MVDr. Petr Staňa, Budečská 7, Ostrava
596 120 482
MVDr. Vladimír Knapík
Vet. klinika MEDIPET, Broučkova 5395, Zlín
577 222 737
577 222 747 medipet@post.cz
MVDr. Pavel Hron
Vet. klinika ERIKA, Nám. Dr. Holého 8, Praha 8
284 821 784

CEA - COLLIE EYE ANOMALY

Pod zkratkou CEA se skrývá onemocnění očí psů Collie Eye Anomaly čili Anomálie oka kólií. Toto dědičné onemocnění vyvolává defekt zadní stěny oční koule (bulbus oculi). Choroba se projevuje již v raném věku psa a je bohužel nevyléčitelná. 

K poškození oka dochází už během vývoje plodu v těle feny. Odchylky ve vývoji oční koule štěněte jsou patrné již třicátý den březosti. Tkáně vyvíjejícího se oka mohou být zasaženy poruchou různou měrou, a proto se u štěňat po narození střetáváme s chorobou CEA ve dvou základních formách - střední a těžké.

 Na chorobu CEA již existují genetické testy.

Seznam laboratoří provádějících genetické testy:

Optigen

http://www.optigen.com/

Genomia s.r.o.
Teslova 3
30100 Plzeň

http://www.genomia.cz/cz/

Kontakty:
laborator@genomia.cz

tel: +420 777 907 952
tel: +420 724 028 493

TNS - TRAPPED NEUTROPHIL SYNDROME

TNS, nebo-li dědičná neutropénie je onemocnění postihující border collie. Dochází při něm ke smrtelnému selhání imunitního systému. Při onemocnění TNS dochází k narušení funkce nejpočetnější skupiny bílých krvinek - tzv. neutrofylů. Při poklesu bílých krvinek v krvi pod normální hodnotu onemocní zvíře tzv. Neutropénií. To znamená, že Neutrofily, které se vytvořily v kostní dřeni se nemohou dostat z dřeně do krve a postižený jedinec tudíž nemůže čelit infekci, která v těle propukla. TNS se projevuje již záhy ve štěněčím věku a procento úmrtnosti je vysoké.

Pro zjištění nemoci TNS již existuje test DNA, který provádí Dr. Alan Wilton v Austrálii.

Kontakt:

Alan Wilton

mail:  a.wilton@unsw.edu.au

MDR1 - MULTIDRUG RESISTENCE GENE

Mutace v psím MDR1 genu (multidrug resistence gene) je spojována s přecitlivělostí na určité léky.

Zavedení nových antiparazitik v roce 1980  odhalilo existenci mutace v genu MDR1 psů, která způsobuje náchylnost zvířete k potenciálně smrtelné neurotoxicitě . Při výběru léků pro psy s defektem MDR1 je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost složení léčiv. Zejména je třeba se vyhnout látkám:

Acepromazine, Butorphanol, Doramectin, Doxorubicin, Ivermectin, Loperamide,Milbemycin,Moxidectin,Selamectin,Vinblastine,Vincristine,

... výzkum v této oblasti neustále pokračuje, seznam rizikových látek roste.

Vyjmenované léky jsou běžně používány při léčbě psů . Jsou-li podány zvířeti s poruchou v MDR1 genu, mohou způsobit neočekávanou neurotoxickou reakci. Např. je-li zvířeti s homozygotně mutovaným MDR1 genem podán ivermectin (antiparazitikum) lze pozorovat poruchy pohybu a koordinace, chvění, zvracení dezorientaci, v krajním případě může dojít až ke smrti zvířete.Vada genu pochází zřejmě z jedné rodové mutace a rozšířila se. 

Největší výskyt postižených jedinců je u kolií (33%), šeltií (5,7%) a australských ovčáků (6,9%) . Přecitlivělost na ivermectin je děděna recesivně. Jedinec musí zdědit mutovanou alelu od obou rodičů, aby se porucha projevila. Přenašeči mutované alely (jedinci s jednou alelou zdravou a jednou alelou mutovanou), kteří jsou klinicky zdraví, mohou mutaci v MDR1 genu přenášet na potomstvo. Proto by měli být přenašeči mutované alely rozpoznáni a následně kříženi pouze s jedinci bez defektu MDR1 genu.

Genetický test spolehlivě a rychle odhalí případný defekt v MDR1 genu. K vyšetření stačí malý vzorek krve nebo stěr sliznice ústní dutiny, které snadno provede každý chovatel.

Laboratoř provádějící genetické testy:

Genomia s.r.o.
Teslova 3
30100 Plzeň

http://www.genomia.cz/cz/

Kontakty:
laborator@genomia.cz

tel: +420 777 907 952
tel: +420 724 028 493

 
border collie, speedy dream, Athea Angel Budgerigar, Finnty Fey Aibara, chovatelská stanice border colií, border kolie, štěňata, štěně, welpen, puppies, www.bcccz.cz, klub border colií webdesign: Kovaříková Kateřina 30.11.2007